خدمات ما  

آموزش


آموزش مباني شبكه، سيستم هاي عامل و كليه مباحث مرتبط

برگزاري دوره ها، كارگاههاي عملي، كمپ هاي تخصصيIT از جمله دوره هاي:

*Network+
*Linux LPIC
*Cisco
*Microsoft
*IP-Telephony
*Mikrotik
*SAN Fundamentals
*VMware

*ارزيابي پرسنل و امكان سنجي ارگانها، شركتها و موسسات و برگزاري دوره هاي ويژه جهت پرسنل
*برگزاري دوره هاي ويژه مديران و كارشناسان
*برگزاري دوره و ارايه راه حلهاي جامع در زمينه ي آموزشIT
*ارايه سمينارهاي علمي در خصوص مباحث IT ، ارتباطات و امنيت شبكه
*آموزش نرم افزارهاي تخصصي امنيت، مانيتورينگ و مديريت شبكه
*برگزاري كارگاه هاي يك روزه جهت آموزش و ارتقاي سطح علمي متخصصين