خدمات ما  

خدمات مدیریتی


مشاوره و ارايه خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر استانداردهاي مديريتي
*ارايه مشاوره درزمينه ي فناوري اطلاعات، سيستم هاي ارتباطي و موضوعات وابسته
*ارايه مشاوره جهت پياده سازي و اجراي ساختارهاي شبكه و سيستم ها
*ارايه مشاوره جهت كاهش هزينه سيستم فناوري اطلاعات و ارتباطات
*ارايه مشاوره جهت بهينه و ايمن سازي ساختارهاي شبكه و سيستم ها
*اختصاصي سازي و برطرف سازي مشكلات
*ارايه راهكار جهت صرفه جويي و بهينه سازي پهناي باند
*ارايه مشاوره جهت تهيه و خريد تجهيزات شبكه، سرور، كامپيوتر،پرينتر و ساير تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري
*ارايه مشاوره در زمينه ي سيستم هاي ارتباطي و كاهش هزينه هاي آن
*ارايه راهكارهاي ارتباطي مبتني بر بستر هاي VSAT, ATM, Frame Relay
*ارايه مشاوره در زمينه بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي و هزينه هاي آن
*ارايه روش هاي مديريتي مبتني بر راهكارهاي فناوري اطلاعات جهت هموارسازي اداره سيستم هاي سازماني و مديريتي
*ارايه راهكارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات جهت كاهش هزينه هاي اداري و مديريتي
*استاندارد و بهينه سازي سيستم هاي راهبردي و مديريتي سازمان براساس سيستم هاي مديريتي منطبق با فناوري هاي اطلاعاتي
*ارايه راهكارهاي تداوم كسب و كار (Business Continuity) درمواقع بحران
*ارايه راهكارهاي مديريت بحران مرتبط با مباني فناوري اطلاعات
*ارايه راهكارهاي اداره كسب و كار بر اساس راهكارهاي ERP
*ارايه مشاوره و راهكار جهت همگام سازي و استاندارد سازي ساختارها و سيستم هاي فناوري اطلاعات با مباحث انطباقي فناوري اطلاعاتIT Compliancy